Giáo viên đang cô đơn giữa quá nhiều áp lực

Giáo viên đang cô đơn giữa quá nhiều áp lực

Giáo viên phải chịu các áp lực đến từ nhiều phía: phụ huynh, học sinh, nhà trường, xã hội… nhưng họ lại ít được chia sẻ, thiếu đào tạo kỹ năng để vượt lên những áp lực.