GD đạo đức, lối sống thông qua chuyển đổi hành vi và trải nghiệm cho HS

GD đạo đức, lối sống thông qua chuyển đổi hành vi và trải nghiệm cho HS

GD&TĐ - Trước thực trạng nhiều vấn đề xảy ra trong ứng xử văn hóa học đường thời gian qua, gây bức xúc xã hội và làm ảnh hưởng tới môi trường GD, nhiều cử tri đã gửi kiến nghị về Bộ GD&ĐT, đề nghị tăng cường công tác GD đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, quan tâm đến những giá trị đạo đức truyền thống, đồng thời cần áp dụng những cách GD mới vào việc đào tạo thế hệ trẻ, HS trong nhà trường.